Stipendiat 2007

16 november, 2007
Vårt stipendium på 100 000 kronor till Fredrik Liedbergs forskning om spridning av prostatacancer

En metod som säkrare upptäcker om prostatacancern spridit sig via lymfkörtlarna, det kan bli resultatet av den studie som doktor Fredrik Liedberg för närvarande genomför på Lasarettet i Växjö. Det hoppas i varje fall Cancerstiftelsen i Kronobergs län som tilldelat honom 2007 års stipendium på 100 000 kronor.
-Jag är givetvis väldigt tacksam över den möjlighet Cancerstiftelsen nu ger mig att slutföra den här studien, säger en glad Fredrik Liedberg när han fått beskedet.

-Vi hoppas att vårt stipendium ska leda till att fler fall av spridning kommer att upptäckas i tid och därmed kunna behandlas snabbt och effektivt med gott resultat, säger Bengt Martinsson, stiftelsens ordförande.
 

Kan vara svårt att se spridning idag

Metoden som har använts hittills innebär att när tumören tas bort med ett kirurgiskt ingrepp, plockas samtidigt flera närliggande lymfkörtlar vid bäckenet ut för analys i mikroskop.
-Detta är inte helt tillförlitligt och vi fångar bara in en del av spridningsfallen, menar Fredrik Liedberg.
 

Portvaktskörteln är nyckeln

Det nya är att hitta den första lymfkörteln, portvaktskörteln, det är till den primärtumören sprider sig först.
-Genom att spruta in ett radioaktivt spårämne kan vi med hjälp av en gamma-kamera lokalisera portvaktskörteln och plocka ut den i samband med operationen. När vi undersöker den får vi klarare besked om eventuell spridning i form av mikrometastaser, förklarar Fredrik.
 

Klar 2009

-Jag räknar med att kunna presentera resultatet av studien om två år då ett 60-tal patienter är opererade, avslutar Fredrik.

Fredrik Liedberg är 39 år och utbildad i Lund där han mestadels jobbat. Numera är han verksam på Växjö Lasarett. Trots sin ringa ålder är han en erkänd och respekterad urolog och forskare med många studier bakom sig.
En mer okänd sida är att Fredrik med nöje spelar trumpet i ett storband.