Stipendiat 2014

17 oktober, 2014
 
   
Carina ska fylla en kunskapslucka om sexförändringar utöver potens

Det var en glad och nöjd Carina Danemalm Jägervall som mötte media för att berätta om att hennes nya och ovanliga studie nu blir verklighet tack vare ett forskningsanslag från Cancerstiftelsen i Kronobergs län på 75 000 kronor. 

– I fyra år har jag jobbat som sexualrådgivare på kirurgkliniken och upplevt den här problematiken allt tydligare, säger Carina Danemalm Jägervall, 54 år.

I vårt län drabbas ca 200 män av prostatacancer varje år och behandling sker i hälften av fallen med kirurgi eller strålning och en följd kan bli skador på potensnerven vilket kan innebära impotens.

– Kring just potensproblematiken finns många undersökningar och potensen fixar vi nog i upp mot 70-80% av fallen i vårt rehabiliteringsarbete. Det finns hjälpmedel som Viagra och injektioner, förklarar Carina.

– Det händer någon gång ibland att jag får kommentarer med glimten i ögat från akutmottagningen när effekten av injektionen varit väl bra och patienten måste ha hjälp att bli av med sitt tillstånd.

– Men nu handlar det ju inte bara om potens, när jag ville veta mer om hur männen upplever andra sexologiska förändringar hittade jag väldigt få studier. Vad säger männen, hur var det före behandlingen och hur är det efter?

Carina ska nu med start i maj 2014 göra en kvalitativ intervjustudie där inriktningen ligger på andra saker än potensen. Vid kommande årsskifte ska den vara klar men hon hoppas att hon får fortsätta för att belysa det här ämnet ännu mer.

– Jag vill veta mer om hur männen upplever det när ejakulationsförmågan (utlösning) är borta. Eller när känslan av orgasm förändras för att nämna ett par saker.

Carinas förhoppning är att undersökningen ska bidra till en betydligt mer individanpassad och bättre sexologisk rehabilitering.

– Jag vill helt enkelt fylla en kunskapslucka för oss som jobbar med det här. Med ett bättre underlag kan vi ge bättre förutsättningar för de som drabbas. Och jag vill också utbilda urologerna och andra inom vården.

Ytterst är det här en fråga om livskvalitet och indirekt kan det vara flera som drabbas. Partnern givetvis men även andra i omgivningen när mannen inte mår så bra.

– Det här är ett oerhört viktigt område som berör många och styrelsen i Cancerstiftelsen i Kronobergs län var rörande överens om att ge det här anslaget till Carinas nya och ovanliga forskning som vi hoppas leder till en högre livskvalitet för drabbade och närstående.
Sen kan vi inte nog betona vikten av lokal forskning för att ha en hög nivå på cancervården i länet, säger Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

– Vi önskar Carina lycka till, sa Bengt, och överlämnade blommor och en symbolisk check.

Även Landstinget Kronoberg anser att den här studien är betydelsefull och bidrar genom FoU med ett lika högt belopp, 75 000 kronor.