Stipendiat 2017

17 oktober, 2017
 
   
En värdigare och bättre vård i livets slutskede för alla inblandade, kan bli verklighet om ett par år

– En bra lokal cancervård innebär också att hålla hög kompetens och kvalitet även när det inte finns något mer att göra. Vi vill bidra till det genom att dela ut vårt ForskningsStipendium 2017 till Carina Werkander Harstäde och vi hoppas att hennes forskning resulterar i en ännu mer värdig och bättre vård i de här mörka stunderna för alla inblandade, säger Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

Förutsättningslösa intervjuer ger grunden
– Min studie inleder jag med intervjuer av närstående till patienter med någon cancersjukdom och som är i slutet av livet. Med hjälp av en metod som kallas Grounded Theory genomför jag 10-15 intervjuer för att ta reda på vad som är viktigast för de närstående i vården av en nära och kär i det här stadiet och försöker hitta ett mönster.
– Till detta lägger jag en ytterligare analys av svaren jag fått i min tidigare forskning om närståendes upplevelser av skuld och skam i ett sent palliativt förlopp, förklarar Carina Werkander Harstäde.

Ta till vara sjuksköterskornas erfarenheter
I min andra studie kommer sjuksköterskor inom den palliativa vården att, med hjälp av Dignity Care Intervention, ställa en rad frågor till både närstående och patienter och föreslå handlingar som ger vård med bättre värdighet.
– Efter att jag undervisat i första hand sjuksköterskor i Lessebo kommun kommer de att använda det här instrumentet under ett halvår. Sedan följer vi upp och stämmer av, behöver vi ändra eller lägga till något. Vi finputsar hjälpmedlet som vårdpersonalen kan använda i den svåra vardagen de ofta möter. En verktygslåda som vi sedan kommer att förmedla vidare till övriga kommuner i länet, förklarar Carina.

Unikt samarbete i länet ger den här forskningen fördel
Palliativt Centrum för samskapad Vård vid Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och länets kommuner har redan ett etablerat samarbete. Här deltar undersköterskor, sjuksköterskor, forskare, medicinskt ansvariga sköterskor och läkare för att nå resultat tillsammans.
– Det ger mig en fantastisk möjlighet att direkt omsätta forskningsresultaten ut i omvårdnaden och i undervisningen på sjukskötersskeprogrammet. Resan tar nog ett par år men målet är en så god palliativ vård som möjligt och som gynnar hela länet.

Carina sjuksköterska och fårbonde
I grunden är Carina sjuksköterska och 2012 disputerade hon vid Linnéuniversitetet med en doktorsavhandling som handlar om närståendes upplevelser av skuld och skam i vård i livets slutskede. Numera arbetar hon halva tiden som lektor i palliativ vård vid sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet. Andra halvan på Palliativt Centrum för Samskapad vård. Carina är på fritiden fårbonde i Dalhem på Gotland.