Stipendiat 2022

28 oktober, 2022

Linn får 250 000 kronor till forskning om muskelmassans betydelse vid behandling av huvud- och halscancer

– Det är klart att jag blev både förvånad, glad och tacksam när jag fick telefonsamtalet
häromkvällen, säger Linn Nilsson från Växjö, som på fredagsförmiddagen tog emot
Cancerstiftelsen i Kronobergs läns Forsknings-och Utvecklingsstipendium på 250 000 kronor.

– Jag hoppas att min forskning ska leda till en bättre behandling och prognos för de här cancerformerna som ofta innebär kirurgi i svåråtkomliga områden, tuffa behandlingar med höga strålningsdoser på gränsen till vad den friska vävnaden tål, och ibland även cytostatika, förklarar Linn. Biverkningarna är vanliga och ibland får vi pausa behandlingen för att patienten ska kunna återhämta sig. Den kan också leda till allvarliga bestående biverkningar.

– Huvud- och halscancer samlat har en 5-årsöverlevnad på 67 % men för exempelvis
cancer i nedre delen av svalget är motsvarande siffra bara 26 % berättar Linn.

Linn är okologisjuksköterska och delar sin arbetstid mellan en tjänst som dosplanerare på strålbehandlingen i Växjö, en doktorandtjänst i Region Kronoberg och som adjunkt vid Lunds Universitet.

Sarkopeni
Sarkopeni är en del av det naturliga åldrandet och innebär en försämring och minskning av muskelmassan hos en person. Livsstilen påverkar också, dålig kosthållning och begränsad fysisk aktivitet kan bidra till sarkopeni vilket kan leda till en sämre prognos för patienten.

Underlaget till Linns forskning är lite drygt 500 datortomografibilder inför strålbehandling där muskelmassan vid en viss kota kommer att mätas och beräknas. Till det läggs fem års uppföljning av respektive patient vad gäller bakgrundsinformation, behandling, avbrott, biverkningar och livskvalité.

Om två år vet jag mer
– Om två år räknar jag med att ha lagt det här pusslet och min förhoppning är att informationen vi får ut hjälper oss att anpassa behandlingen utifrån personens förutsättningar. Det behövs fler verktyg för att identifiera sköra patienter som kan drabbas av allvarliga biverkningar vilket i sig kan påverka både behandlingen, prognosen och livet efter behandlingen, menar Linn.

30-årsjubilérar med att höja till 250 000 kronor
– I år firar vi 30-årsjubiléum och det känns fint att kunna göra det med att dela ut
hela 250 000 kronor i forskningsstipendium till Linn Nilsson från Växjö. Vi gör det med förhoppningen att minska lidandet och öka överlevnaden vid de här besvärliga typerna av cancer, säger Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.