Stipendiater 2009

19 november, 2009
Stiftelsens Forskningsstipendium 2009 delas av Martha Olsson och Lars Norberg för forskning inom prostata- respektive lungcancer

Det gick helt enkelt inte att välja mellan de här två studierna och därför delar Cancerstiftelsen i år Forskningsstipendiet i två delar och Marta och Lars får 50 000 kronor var. Martha får det för att utforska guldstiftsteknikens för- och nackdelar vid strålbehandling av prostatacancer och Lars för ett projekt som ska klargöra hur bra lungcancervården fungerar i vårt län jämfört med landet i övrigt.

Martha hoppas kunna utveckla guldstiftstekniken

2004 blev Växjö bland de första i landet att använda guldstift vid strålbehandling av prostacancer. Fram till 2007 har 150 personer fått tre små stift insatta i prostatan för att kunna strålas med flera gånger högre precision vilket skonar vävnaden runt om och minskar risken för komplikationer. Den ökade precisionen medför också att man kan ge en högre slutdos och därmed en mer effektiv behandling.

– Jag ska nu i mitt forskningsprojekt titta på och analysera utfallet bland de behandlade patienterna. För- och nackdelar men också vilka patienter som metoden lämpar sig bäst för. Jag hoppas också kunna se hur tekniken kan förfinas och förbättras så att fler kan botas på det här sättet, säger Marta som till vardags är ST-läkare på Onkologiska kliniken i Växjö.

Studien är uppdelad i sex steg med början i patientmaterialet som ska granskas ur flera perspektiv. Allt från överlevnad och återfall till biverkningar som impotens och inkontinens. Dosering och teknik för att undvika skador på ändtarmen. Sedan blir det djupintervjuer med ett antal patienter och givetvis en grundlig jämförelse med det nationella kvalitetsregistret.

I Kronobergs län får cirka 200 män varje år besked om sin prostatacancer. Nu är vår förhoppning att fler ska kunna få en skonsam och effektiv behandling som botar sjukdomen.

Dör fler i lungcancer i vårt län än i landet i övrigt?

En ganska ny studie från Lund visar att dödligheten i lungcancer är högre i Kronobergs län jämfört med övriga län inom södra sjukvårdsdistriktet mellan 2000 och 2007. Speciellt män under 65 år ligger illa till. Det är däremot färre som får lungcancer i vårt län enligt samma undersökning. För att nyansera den här bilden och ge förklaringar kommer Lars Norberg att genomföra ett forskningsprojekt som ger en betydligt mer noggrann analys och jämförelse med hela Sverige.
En pilotstudie av 2005 – 2006 visar inte någon högre dödlighet i vårt län men underlaget i den är för litet för definitiva slutsatser.
– I den här studien kommer vi att gå på djupet och gå 30 år tillbaka i tiden och titta på ålder och kön på de som drabbats av lungcancer i länet. Vi tittar på nuläget och går igenom två års samtliga journaler. Vi analyserar tumörtyper och stadier vid diagnos, val av behandling och väntetider men även vad som kan göras i förebyggande insatser, berättar Lars.
– Om det visar sig finnas skäl kan det här kvalitetssäkra och optimera behandlingen av lungcancersjuka. Under 2012 räknar vi med att lägga fram vår avhandling.

Från stiftelsens sida anser vi att den här forskningen kan bidra till att förbättra vårdkedjan för de som drabbas av lungcancer i Kronobergs län. Lungcancer är den tredje vanligaste cancerformen för både män och kvinnor och i länet drabbas 40 – 60 personer varje år. (2009)