Stipendiater 2011

17 oktober, 2011
2011 års Forskningsstipendiater belönas för studier om skräddarsydd behandling och bättre livskvalitet vid testikel- och prostatacancer, Sven-Erik och Henrik får
150 000 kronor vardera

Två av ansökningarna till årets Forskarstipendium som Cancerstiftelsen i Kronobergs län fick in, höjde sig klart över resten. En enig styrelse beslutade därför att i år dela ut två stipendier om vardera 150 000 kronor.
-Sven-Erik Olofsson för sin forskning kring testikelcancer och Henrik Kjölhede för sina studier om prostatacancer, meddelade stiftelsens ordförande Bengt Martinsson vid en presskonferens.

Sven-Erik tror på nya förfinade metoder vid testikelcancer

Bland unga män som befinner sig i en intensiv och aktiv tid i livet, män som är mellan 15 och 25 år, är testikelcancer den absolut vanligaste cancerformen.
-Vi brukar dela in patienterna efter risk, låg-mellan-hög, där de sistnämnda har en spridd cancer.
Det är den gruppen jag ska ägna mig åt. Jag hoppas kunna definiera nya faktorer genom att titta på tumörmarkörer i blodet, var metastaserna sitter, ålder och mycket annat som kan ge nya slutsatser, förklarar Sven-Erik.
– Ett resultat som min forskning kan ge är att vi bättre kan anpassa behandlingen för varje patient. Det kan ge ökad överlevnad för dem med sämst prognos men vi kan också undvika att ge onödigt mycket cytostatika till patienter som inte behöver det, säger Sven-Erik.

Hur påverkade testikelcancern livet i fortsättningen?

-En annan sak jag vill titta på är hur sjukdomen påverkat hälsan, psykiskt och fysiskt. Har den lett
till sjukfrånvaro, avslutade studier eller arbetslöshet? Genom att titta på orsakerna kanske vi kan förebygga eventuell ohälsa genom tidigt stöd av viktiga personer i omgivningen, t.ex lärare, arbetsgivare, kuratorer. Det handlar om livskvalitet i ett längre perspektiv, menar Sven-Erik.

Med ny metod ska Henrik skräddarsy behandling av prostatacancer

Idag leder aggressivt cellprov, högt PSA-värde och om läkaren känner utbreddhet i prostatan, till att patienten hamnar i högriskgruppen. För att se om cancern spridit sig görs då ett operativt ingrepp i lymfkörtlarna som tar en halvdag och som inte är helt riskfri. En isotopundersökning görs också av skelettet och den är ganska okänslig.
– Jag har tittat på en ny metod med två olika isotopundersökningar i datortomografi (PET/CT) kombinerat med samtidiga röntgenbilder. Nu jämför jag med lymfkörteloperationer för att se tillförlitligheten och i ett tredje steg ska jag titta på den här metodens betydelse vid behandling av återfall, säger Henrik Kjölhede.
– Det är min övertygelse att den här nya metoden leder till skonsammare och effektivare upptäckt och behandling av spridd prostatacancer. Vi kan lättare avväga behandlingen individuellt för att bota effektivare och i vissa fall kan vi undvika onödig överbehandling genom att istället bromsa förloppet.
– Den nya metoden innebär en betydligt bättre livskvalitet för patienterna. Om ett par år har vi nog egen PET/CT här i Växjö och jag hoppas jag är klar med min studie till dess, skrattar Henrik.

Verksamma vid lasarettet i Växjö

Årets stipendiater jobbar dagligdags på Växjö lasarett. Sven-Erik Olofsson, 45 år, är överläkare vid Onkologiska kliniken. Skåning i grunden, familjen består av frun, en 2-årig son och en bonusdotter som är 18. Läser gärna en deckare, tränar en del och som den jägare han är föredrar han en god älgstek.
Henrik Kjölhede är född i Danmark, därav efternamnet. Är 30 år och lever med fru och två barn, 1 respektive 4 år.  Är starkt intresserad av datorer och ägnar sig åt programmering på den begränsade fritiden. Jobbar idag som ST-läkare på Urologi-sektionen på Kirurgkliniken.