Stipendiater 2013

14 oktober, 2013

Studier om akupunktur mot biverkningar och”end-fire” för säkrare svar på vävnadsprover ger Joakim och Kristina 150 000 kronor var

Det Joakim Örtegren hoppas kunna visa är att man med en ny teknik, end-fire, kan göra säkrare bedömningar eftersom man kommer åt även den främre delen av prostatakörteln. Kristina Lagerstedt ska undersöka om akupunktur kan hjälpa mot biverkningar som domningar och stickningar vid behandling av tjock-/ändtarmscancer.

För Cancerstiftelsen i Kronobergs län är det sjätte gången som Forskningsstipendiet delades ut. För att komma ifråga ska forskaren eller forskningen ha en lokal koppling till vårt län och komma patienterna tillgodo här.

– Vi kan nu se att vårt Forskningsstipendium har fått en högre status, det var fler kvalificerade ansökningar i år. Normalt sett delar vi bara ut ett men den här gången beslutade styrelsen att två stipendiater, både Kristina och Joakim, skulle få 150 000 kronor vardera för betydelsen deras forskning kan komma att få, säger Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

Akupunktur kan ge effektivare behandling mot tjock-/ändtarmscancer

Den tredje vanligaste cancerformen är tjock-/ändtarmscancer och den ökar, bara i vårt län rör det sig om drygt 100 nya fall varje år. Behandlingen är i första hand kirurgi och strålning men kemoterapi är också vanlig.

– Vid behandlingen är det oxalliplatin som effektivt dödar cancerceller, men nackdelen är att det ger biverkningar i form av stickningar, domningar, köldkänslighet, svårt att svälja och kuddkänsla under fötterna, förklarar Kristina.

– Ofta blir besvären så svåra att doseringen får minskas eller att behandlingen får avbrytas. I många fall fortsätter problemen även efter behandlingen. Det finns studier som visar att akupunktur kan lösa detta och det är det som jag nu hoppas kunna vetenskapligt bevisa med min forskning, fortsätter Kristina.

– Om akupunktur hjälper skulle behandlingen blir effektivare mot sjukdomen, besvären minska eller försvinna både under och efter och livskvalitén öka. Samtidigt som behandlingen blir billigare. Det skulle kännas bra i mitt hjärta, försäkrar Kristina. Jag har en speciell relation till cancer eftersom min pappa dog av den.

Ny teknik för vävnadsprov i prostatakörteln kan ge säkrare svar

– Den främre delen av prostatakörteln, apex som utgör ungefär en femtedel av körteln, är svår att nå med dagens vinklade ”side-fire”-metod, berättar Joakim Örtegren.

– Det finns en ny som kallas ”end-fire” där man går in rakare och når även den tidigare lite dolda främre delen.

Det är en Kanadensisk studie som talar för det här och Joakim vill nu vetenskapligt fastställa om patienten kan få en säkrare diagnos med den nya tekniken och ge tillförlitligare svar på om det finns cancer eller inte.

– Om det blir resultatet av min studie finns det nog en möjlighet till internationell uppmärksamhet och jag ser fram mot att presentera min forskning på en vetenskaplig kongress 2015, skrattar Joakim.

Handledare för Joakims forskning är en viss Fredrik Liedberg, numera verksam i Malmö och, just det, en tidigare mottagare av Cancerstiftelsen i Kronobergs läns Forskningsstipendium.

Viktigt med lokal cancerforskning

– Att det bedrivs cancerforskning lokalt i Ljungby och Växjö är oerhört viktigt. Inte bara för resultaten den ger utan också för att göra det attraktivt att jobba och bo här. På så vis lockar vi hit de bästa specialisterna och höjer nivån på cancervården totalt, menar Bengt Martinsson.