Stipendiater 2019

18 oktober, 2019
   
Patienter med hormonkänslig bröstcancer kan slippa onödiga röntgenundersökningar och mer träffsäker behandling av urinblåsecancer

Cancersstiftelsen i Kronobergs län delar i år ut två Forsknings-/Utvecklingsstipendier, det meddelade stiftelsens ordörande Bengt Martinsson på fredagens presskonferens. Maria Ekholm och Fredrik Liedberg, som medverkade via länk från Manchester och Lund, får 150 000 kronor vardera till sin viktiga forskning

– Det känns väldigt bra att vi den här gången kan medverka till att lindra sjukdomsförloppen för så många drabbade patienter, samtidigt som det frigör resurser inom sjukvården, säger Bengt Martinsson i en kommentar.

Biomarkörer istället för röntgenundersökning

Modern behandling av spridd hormonkänslig bröstcancer ger ofta god sjukdomskontroll under flera år. Trots detta röntgas alla patienter var 3-4:e månad, vilket innebär att patienter med långvarig effekt av behandlingen genomgår ett betydande antal onödiga undersökningar. Det finns därför ett behov av bättre och mer individanpassad uppföljning av denna patientgrupp.

– Syftet med den aktuella studien är att undersöka om man kan hålla koll på sjukdomen genom att istället följa nivåerna av olika tumörrelaterade biomarkörer i blodet. Hypotesen är att man kan avstå från röntgen så länge biomarkörerna förblir låga och att röntgen bara är motiverat när nivåerna av en eller flera av markörer börjar stiga, förklarar Maria Ekholm.

– För framtida bröstcancerpatienter kan den här forskningen innebära färre röntgenundersökningar och att de slipper utsättas för onödig joniserande strålning, hävdar Maria.

Frigör resurser

För sjukvården kan detta leda till att tillgängligheten på röntgenavdelningarna ökar och att resurserna kan nyttjas av de patienter med större behov. Med tanke på att fler och fler människor lever med cancer är det viktigt med studier som fokuserar på rätt utnyttjande av sjukvårdens begränsade resurser.

Maria Ekholm har tilldelats SSMFs (Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning) postdocstipendium ”för särskilt lovande forskare”.

– Jag ser den här studien som en katalysator för ett utökat forskningssamarbete inom FORSS-regionen, Linköping, Jönköping, Kalmar och Växjö. Det visar också att det går utmärkt att bedriva högkvalitativ forskning även utanför universitetssjukhusen, betonar Maria.

– När jag fick samtalet förra veckan blev jag glatt överraskad och väldigt stolt. Det känns fantastiskt, berättar en nöjd Maria.

Mer skonsamt och träffsäkert vid urinblåsecancer

Överlevnaden i urinblåsecancer har under de senaste decennierna i princip varit oförändrad, till skillnad från den positiva trend som de flesta andra cancerformer uppvisar. En del av förklaringen ligger i att sjukdomen förekommer i många olika skepnader med varierande utveckling och att det är svårt att avgöra när och på vilket sätt den ska behandlas.

Vid organbevarande behandling är uppföljningen ofta livslång och återfall är vanliga. Trots radikal kirurgi vid avancerad sjukdom uppkommer återfall hos upp till 50 procent.

Fredrik Liedbergs nya forskning innebär att han försöker förstå hur vetskapen om olika former av blåscancersjukdomen kan användas för att ge patienten den bästa och individuellt mest anpassade behandlingen.

– Utifrån blåstumörers totala uttryck av gener har forskargruppen definierat en handfull olika molekylära subtyper. Det har visat sig att dessa biologiskt utgörs av olika varianter av sjukdomen, med potential att ha avgörande betydelse för prognos och hur patienten svarar på sin behandling. För att nå en djupare kunskap och förståelse, behöver vi använ- da de molekylära subtyperna i det kliniska arbetet, förklarar Fredrik.

Ungefär 120 patienter i länet ingår

Det här har påbörjats i Malmö och Landskrona men kommer nu att omfatta alla 60 årligen nya urinblåscancerpatienter i Kronobergs län, plus lika många som opereras för återfall i vårt län.

– Om utfallet blir det vi hoppas på och förväntar oss, kommer vi att bli mycket träffsäkrare i diagnos, prognos och behandling. Effektiviteten kan ge patienten ett bättre utfall och ett skonsammare förlopp, säger Fredrik Liedberg.

– Den livslånga uppföljningen av patienterna idag i kombination med frekventa återfall, gör urinblåsecancer till den dyraste av samtliga cancerformer per patient. Resultatet av den här nya forskningen kan på sikt innebära även ekonomiska vinster för sjukvården, menar Fredrik.

Tacksam och glad

– Det känns alltid bra när arbetet man gör blir uppmärksammat. Jag är både tacksam och glad för möjligheterna det här forskningsstipendiet ger.