Stipendiater 2021

27 oktober, 2021

Ny forskning om äggstockscancer väntas förbättra prognosen för kvinnor i Kronobergs län

Cancerstiftelsen i Kronobergs län tilldelar Päivi Kannisto och Susanne Malander Forsknings- och Utvecklingsstipendiet 2021 på 150 000 kronor. För deras studier som kan leda till ”fler friska canceröverlevare”. Båda är verksamma i Lund vid Kvinno- respektive Onkologkliniken, där drabbade kvinnor från Kronobergs län genomgår sin kirurgiska behandling.

Äggstockscancer är en benämning för ett flertal elakartade tumörer som utgår från äggledaren, äggstocken eller bukhålan, den är svår att upptäcka och det sker ofta för sent. Behandlingen med kirurgi och cellgifter är så tuff att flera drabbade, upp till en tredjedel, tvingas avstå av fysiska skäl.
Av de kvinnor som blir tumörfria efter behandling, får 75 procent återfall inom 2 år. Femårsöverlevnaden är 50 procent.

Diffusa symtom

– Ett stort problem är att symtomen är så diffusa, en svullen mage kan vara tecken på så mycket. Men tillsammans med något annat kan det ge en varningssignal och när det gäller äggstockscancer är tiden en mycket viktig faktor, ofta har det gått för långt när diagnosen ställs, förklarar Päivi Kannisto, överläkare och docent.

– Vi tror att det går att korta tiden till diagnos men också att det går att göra mer precisa bedömningar. Det finns länkar i vårdkedjan som kan bli både säkrare och snabbare. Från första vårdkontakten, via ultraljud, röntgen, aggressiv kirurgi och intensiv cellgiftsbehandling, tar hela förloppet knappt fyra månader och då ska cellgifterna helst påbörjas inom tre veckor från operationen, säger Susanne Malander, överläkare och PhD.

Aktivare roll för patienten

För att öka chanserna till överlevnad och bättre livskvalitet kommer patienterna uppmanas till en aktivare roll där även anhöriga involveras redan på hemorten och flera veckor före kirurgi. Att kraftsamlingen påbörjas före behandling kallas för prehabilitering, och har visat sig förbättra återhämtningen vid flera cancertillstånd. Metoden ingår i ERAS, som står för ”bättre återhämtning efter kirurgi”.

– Det innefattar värdering av patientens status från första stund, eventuell matleda, tillräckligt med järn i blodet, näringsboost, lungmuskelträning, rök- och alkoholstopp, träning, råd om sömnhygien och avslappning, smärtlindring med mera. Allt för att orka med behandlingen både före, under och efter för att nå ett bättre resultat, beskriver Susanne.

Mycket information kommer att hämtas i patientjournaler från 2016 till 2019. Men kvinnorna som står under behandling kommer också att föra en Patientdagbok där viktiga erfarenheter och upplevelser kommer forskningen till del.

Utbildningsdagar för personal

– När vi är klara med den bakåtblickande delen av studien, under våren 2022, drar vi igång utbildningsdagar för den berörda vårdpersonalen inom Region Kronoberg och övriga Södra sjukvårdsregionen, siar Päivi Kannisto.

– Vi blev så otroligt glada när vi fick samtalet och beskedet om stipendiet. Det känns fantastiskt och det blir lite som en nystart efter den tuffa tiden med pandemin, säger Päivi och Susanne.

– Äggstockscancer är en svår och allvarlig form av cancer där kvinnorna från vårt län i stor utsträckning får sin behandling i Lund. Vi hoppas och tror att det här stipendiet ska bidra till att fler får leva längre med en god livskvalitet, kommenterar ordföranden i Cancerstiftelsen i Kronobergs län, Bengt Martinsson.