Stipendieutdelning 2020

23 oktober, 2020


 

Tina och Greger delar på 300 000 kronor för ny cancerforskning i länet

Telefonförsäljare…så tänkte både Tina Eriksson och Greger Olsson när det ringde häromkvällen. Men bägge blev lika paffa när det var Cancerstiftelsen i Kronobergs läns ordförande Bengt Martinsson, som meddelade att de valts ut som årets Forsknings- och Utvecklingsstipendiater och får 150 000 kronor vardera till studier som man hoppas ska ge ännu bättre cancervård i länet.
– Det här innebär att vi nu kan trycka på startknappen, säger en väldigt glad Tina Eriksson, onkologisjuksköterska som idag jobbar som cancersamordnare inom Region Kronoberg.

Första stipendiet – ett godare liv

Den här studien, som är en del av en större, handlar om att hitta de positiva faktorer som kan påverka livskvalitén och förmågan att komma tillbaka i jobb, under och efter sjukdomstiden. Ett hundratal cancerpatienter i länet svarade för fem år sedan på frågor om t.ex ork, sjukskrivning, fysisk aktivitet, smärta, symptom, rörelserädsla (kinesiofobi), hjärntrötthet och livskvalité.
– Nu får samma personer svara på frågorna igen plus att en del intervjuer görs. När analysen av det här underlaget är klar tror vi att vi kan hitta verktyg i vardagen som till och med skulle kunna ingå i behandlingen av cancersjukdomen men även i rehabiliteringen, menar Tina.
– Styrkan i den här studien är att det är de drabbade själva som är experterna och slutsatserna bygger på deras egna upplevelser och erfarenheter. Det borgar för att resultatet bidrar till ett bättre och godare liv för de här patienterna.
– Den här samlade kunskapen finns inte idag men när vi är klara kommer vi att förmedla den till vårdpersonal, patienter och anhöriga och vi hoppas att den efterhand kan ingå som en naturlig del av cancervården, avrundar Tina.

Andra stipendiet – antibiotika eller inte vid ERCP

Varje år får ett hundratal kronobergare cancer i övre magtrakten, eller gastro som det benämns, i organ som lever, gallgångarna, bukspottkörteln, magsäck och matstrupen.
– Tidigare var öppen kirurgi behandlingsmetoden men när endoskopi kom innebar det rena revolutionen, kanske en av vår tids största innovationer på det här området, säger Greger Olsson, överläkare på kirurgen, Centrallasarettet i Växjö. Komplikationer begränsades enormt.

– Det är en plastslang som man för ner genom munnen och styr med en liten kontrollenhet, som en joystick. Man kan sätta in små rör med den för att vidga gallgångarna, det vi kallar stentar och man kan se med den eller ta prover, berättar Greger.
Men även om endoskopi (ERCP) normalt är skonsam kan det uppstå problem och metoden används oftast i kombination med antibiotika, för säkerhets skull.
– Det jag vill att min studie ger svar på är vid vilka endoskopier ska antibiotika användas och när bör man avstå, för patientens bästa, förklarar Greger.
– Jag kommer att titta på tre typer av ingrepp som finns samlade i ett stort register med mer än 100 000 ERCP-undersökningar. Dels när man misslyckas att komma in i gallgången för att sätta en stent, dels när man för in en SPYGLASS-kamera för att se direkt och dels vid sjukdomen PSC, en inflammation i gallgångarna som kan ge både cancer, gulsot och leversvikt.

Viktigt med lokal cancerforskning

– I år har vi fått in ovanligt många ansökningar av hög kvalité och det har varit både svårt och intressant att gallra fram våra stipendiater. Som vanligt blev den lokala aspekten tungan på vågen och vi är övertygade om att resultatet av den här forskningen kommer att betyda mycket positivt för patienterna här i Kronoberg, menar Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.
– Att det bedrivs forskning lokalt här i länet är viktigt. Inte bara för de positiva vårdeffekterna utan också för att attrahera duktiga specialister till att arbeta och samtidigt forska i Växjö. Det höjer nivån på cancervården här i länet, förtydligar Bengt.
– Den rådande pandemin gör att vi i år avstår från den traditionella ceremonin med utdelning av våra Forsknings-/utvecklingsstipendier i Växjö Domkyrka. Det blev istället ett överlämnande i mindre skala, avslutar Bengt.


Tina Erikssons forskning ska ge ett godare liv ät cancerpatienter.


Greger Olsson visar hur ett endoskop ser ut.