Stipendieutdelning 2021

2 november, 2021

Om viktig forskning och stämningsfull underhållning i skymningen

Vår ordförande Bengt Martinsson hälsade alla varmt välkomna till årets stipendieutdelning och ”erkände villigt” att det kändes extra trevligt att vi nu kunde ha vår traditionsenliga utdelning i Växjö Domkyrka. 

– Även för oss har pandemin inneburit en förändrad tillvaro när våra insamlingsaktiviteter till stora delar har varit vilande, men nu börjar det hända saker igen, fortsatte Bengt.

– I år har vi valt att förbättra prognosen för en ovanlig och komplicerad form av cancer, där behandlingen av patienter från Kronobergs län till stor del sker i Lund. Det handlar om äggstockscancer som är svår att upptäcka efersom symtomen är så diffusa, behandlingen är tuff med både aggressiv krirurgi och intensiv cellgiftsbehandling.

Päivi Kannisto och Susanne Malander, båda läkare vid kvinno- respektive onkologkliniken i Lund, presenterades och fick därefter ta emot diplom och blommor inför de drygt 200 personerna som hade kommit till domkyrkan.
De berättade sedan kort om vad äggstockscancer innebär och hur de kommer att använda de 150 000 kronorna.

Sedan tog Leif Adolfsson vid och pratade om livets skörhet och att det, just därför, är viktigt att stanna upp, fånga dagen och se livet.

– Hösten kan ju kännas som en vemodig tid för många men istället kanske man kan finna det ljus och hopp som förre biskopen Jan-Arvid Hellström delger oss i sin dikt ”Höstens rike”.

– ”Ja, kanske är det så att färgerna vid dikesrenen gör hösten skimrande och rik och glad. Och kanske ser man längre då när grenen förlorat sina täta blad?”
En glad och ljus livsfilosofi som det känns viktigt att fylla på med emellanåt, påminde Leif.

Den känslan lyckades Leif, tillsammans med Yvonne och Linda, sprida i kyrkan med vacker sång till klingande pianomusik när vi bland annat fick höra ”Det är vackrast när det skymmer”, ”Himlen runt hörnet” och ”Counting miracles”.

En uppskattande applåd från publiken avslutade kvällen innan alla lämnade kyrkan och vid utgången var det många som stannade till och skänkte en gåva i kollekten.


Bengt Martinsson hälsade alla välkomna till Domkyrkan.


Årets stipendiater, Päivi och Susanne, fick ta emot diplom och blommor.


Päivi och Susanne berättade om sin forskning.


Leif och Linda sjöng stämningsfullt till Yvonnes fina ackompanjemang.


Yvonne, Linda, Leif, Päivi, Susanne och Bengt var nöjda med den fina kvällen.