Stort bidrag från Växjö Charity

11 november, 2022

Vi tog emot 215 000 kronor som förmånstagare vid Växjö Charitys välgörenhetsbankett

Pengarna går till vårt projekt ”Att leva tills man dör”. En halvdagsutbildning i palliativ vård för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Kronoberg, för omsorgspersonal inom hemsjukvård och hemtjänst och för lärare och elever vid vårdutbildningar i länet. 

Totalt kom det 782 personer under två dagar. Vår förhoppning är att utbildningsdagarna gav dem hjälp att hantera känsliga och svåra situationer, när de i sitt arbete möter personer med allvarlig sjukdom.

Tusen tack till Växjö Charity för ert stöd!


Årets förmånstagare presenteras på scenen.