Stort tack till Växjö Charity

22 september, 2023

Stort tack till Växjö Charity för det generösa bidraget – presentation på Årets Galakväll

Under Växjö Charitys Galakväll fick Cancerstiftelsen möjlighet att tacka för bidraget på 215 000 kronor till utbildningen ”Att leva tills man dör”. Framfört på scen av vår ordförande Bengt Martinsson.

En utbildning som genomförts kostnadsfritt för 792 anställda inom Region Kronoberg, länets samtliga kommuner och elever vid vårdutbildningar.

Personal som dagligen möter patienter med begränsad tid kvar i livet – ofta vårdade i hemmet. Värdigt och lindrande – där samtalet spelar en stor och viktig roll, ofta på djupet.

I en film med sjuksköterskorna Jenny-Ann och Eva, beskrev de sin annorlunda och speciella arbetssituation. De gjorde det genom att återge några av de här svårt sjuka patienternas tankar och funderingar.

Det blev en stark och känslomässigt laddad stund för många gäster på galakvällen.

Jenny-Ann och Eva återgav patienternas tankar och funderingar i filmen.

 

Här under kan du se filmen om det viktiga samtalet.