Världscancerdagen i Skogslyckans kyrka

6 februari, 2023


Martha Olsson ser optimistiskt på utvecklingen av cancerbehandlingar.

Om ljus och hopp i Skogslyckans kyrka

Det tändes ett drygt femtiotal ljus, när lika många personer samlades i Skogslyckans kyrka i lördags eftermiddag för att tillsammans med övriga världen uppmärksamma den av FN instiftade Världscancerdagen, den 4 februari varje år.

Det publika evenemanget hade i år ett tema av ljus och hopp där onkolog Martha Olsson berättade om den optimism hon känner för utvecklingen och för den växande skaran med ”långtidsöverlevare”.

Ett par exempel från senaste 20 åren: För det första, 15 olika cellgifter har idag blivit flera hundra läkemedel som dessutom kan kombineras.
För det andra, immunterapins intåg som idag används vid ett 15-tal cancerdiagnoser, där kroppens eget försvar bekämpar till synes obotlig cancer.

Precisionsmedicin har en unik framgång senaste tiden. Från ”one size fits all” går vi nu raskt mot skräddarsydd individuell behandling där nyckeln är bättre och noggrannare analyser av de enskilda tumörerna.

Längst har vi kommit med blodcancer där utredning kan ske löpande i detalj nära minut för minut. För några år sedan fick man nöja sig med 8 gener, vilket i sig är bra. Men nu kan man bedöma upp mot 200 gener för att välja rätt behandling.

Martha gav sedan ett par konkreta exempel på lokala framsteg med precisionsmedicin. Dels efterbehandling av bröstcancer, tidigare bedömde vi utifrån 5 karaktärsdrag om cellgifter behövde ges. Nu analyserar vi 21 tumörgener och blir betydligt träffsäkrare.

Vid tjocktarmcancer tas nu ett enkelt blodprov för att se om patienten tillhör den lilla gruppen som inte kan bryta ner cellgifter och som därför får svåra biverkningar, ibland livshotande. På så vis kan vi anpassa dosen för bättre resultat.

”Det är svårt att inte vara optimistisk i mitt jobb”, förklarade Martha.

Till inramningen bidrog också Katarina Hedqvist, från Skogslyckans kyrka, med betraktelser över att tända ljus och gestalta hoppet. Vi bär inte livet – livet bär oss. Samtidigt som Katarina liknade livet vid ett surdegsbak, det händer saker och vi knådar in det. Resultatet brukar bli både gott och bra.


”Vi bär inte livet, livet bär oss”. Katarina Hedqvist spred hopp.

Kalle och Gert-Inge Nygren skapade fin stämning när de framförde ”Ser du månen där du är”, ”Utan dina andetag”, ”Halleluja” och ”Själens skrubbsår”.