Världscancerdagen i Växjö Domkyrka

5 februari, 2020


Jan-Olof Johansson, Stefan Lundin och Jessika Andersen.

Världscancerdagen i Växjö domkyrka

Biskop emeritus Jan-Olof Johansson hälsade besökarna välkomna till Växjö domkyrka, sedan tog Göran Palmquist från Cancerstiftelsen över och berättade att vi hade tre representanter för region Kronoberg på plats som strax skulle informera oss om hur framtiden med det nya sjukhuset i Växjö kommer att se ut.

Göran berättade också att kvällens evenemang var ett samarbete mellan ILCO Kronoberg, Blodsjukas förening Södra, Bröstcancerföreningen Kronoberg, ProLiv Kronoberg, Sensus, Svenska kyrkan och Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

Vacker sång och musik fyllde domkyrkan när Mira Psajd Forssell och Göran Åhlfeldt sjöng och spelande Ted Gärdestads fina ”För kärlekens skull”. Mira och Göran bjöd på fler fina låtar under kvällen bl.a ”Utan dina andetag” av Kent, så vackert var det att många som satt i bänkraderna rördes till tårar.

Jessika Andersen är planeringschef och hon berättade att det sjukhus som vi har nu byggdes 1879 och att det placerades där det ligger idag på grund av att man prioriterade att det skulle ligga nära vatten med tanke på brandrisken.

Det är inte den prioriteringen man gör idag utan det handlar istället om fem övergripande principer. Patientsäkerhet, flöde, orienterbarhet, generaliserbarhet och hållbarhet. Det handlar bl.a  om att skapa en attraktiv, säker och läkande miljö, försvåra smittspridning, minimera transporter, använda miljövänlig teknik och att det ska var lätt att hitta på sjukhuset för patienter, anhöriga och personal.

Roland Gustbée, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, fortsatte därefter och sa att primärvården ska vara navet i framtidens sjukvård. Digitaliseringen kommer att ta över en del, man ska lätt kunna nå sjukvården t.ex genom sin mobil.

Det handlar också om att patienten blir mer delaktig och genom att fokusera på patientens behov kan man korta flödet i vården. Digitaliseringen kommer också att bli viktig i preventivt syfte.

Mottagningar ska flytta ut till vårdcentralerna, nya sjuhuset kommer att förbättra vårdhygienen genom bättre ventilation och mindre salar. Man kommer heller inte i framtiden att behöva skicka lika många patienter till andra städer. Man ska ha en öppen process med hemsida mm.

Istället för att göra alla de många ombyggnationer efter hand, som skulle behövas de närmaste 50 åren, bygger man nu ett nytt sjukhus som kommer att stå klart redan år 2027.

Stefan Lundin projektchef för sjukhusbygget, informerade om att det nu finns en detaljplan för tomten i Räppe och att upphandling med entreprenör kommer att ske under våren. Sjukhuset ska ha andra material som gör att det mer ska kännas mer som hemma, miljön som skapas ska inte påminna om att man är sjuk.

Jan-Olof Johanssons talade om tro, hopp och kärlek och hans fina ord har vi fått tillstånd att publicera i sin helhet:

Det finns mycket tro, hopp och kärlek över denna dag, Världscancerdagen.

Det finns tro på forskning och framsteg i besegrandet av cancer. Tro att det finns förmåga i mänskligheten att lösa de till synes olösliga gåtorna. Tro att det finns kraft i människors goda vilja att satsa på att stödja forskning och ge unga lovande möjligheter att pröva och experimentera sig fram.

Det finns också hopp över denna dag att cancer kan besegras. Det är en ambitiös målsättning som kräver hopp. Hopp som sträcker sig längre än tro. Hopp om mänsklighetens kraft att överskrida gränser för sin förmåga men också gränser mellan folk och länder, gränser som i forskningens sammanhang inte får sätta upp hinder.

Men överallt annat finns det kärlek. Kärlek till livet. Kärlek till människan. Det är en drivkraft till forskning som står i mänsklighetens tjänst för att komma alla till godo. Det förutsätter en gränslös och villkorslös kärlek till människan och hennes värde och alla människors lika värde.

Det står i det som vi kallar Kärlekens lov i Bibeln: Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, men störst av dem är kärleken.

Tro kan förbytas i tvivel hos den mest trosstarke. Verkligheten kan visa upp ett brutalt och nedbrytande ansikte som får tron att förtäras av tvivel.

Hoppet kan falna. Den dag då behandlingarna inte längre verkar och livslågan blåses ut.

Men kärleken övervinner också döden och omsluter oss både i liv och död. Den kärlek som är vårt ursprung, som vi lever av och rör oss i och som är vårt mål.

Tro, hopp och kärlek – dessa tre men störst av dem är kärleken.

Det får bli de ord som jag avslutar med nu och alltid.”


Jessika Andersen planeringschef Region Kronoberg, informerade åhörarna i Domkyrkan om Växjös nya sjukhus.


Mira Psajd Forsell sjöng ackompanjerad av Göran Åhlfeldt.


Framtidens sjukvård kommer att bli allt mer digitaliserad, berättade Roland Gustbeé som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.


Jan-Olof Johansson ,biskop emeritus, talade om tro, hopp och kärlek.