Vi ger 200 000 kronor till nytt utraljudsinstrument

11 oktober, 2022


Marita undersköterska, Bengt ordförande Cancerstiftelsen, Greger kirurg och Robert teamchef, visar upp det nya endoskopintrumentet som nu finns på Växjö lasarett.

Kortare väntetider och snabbare diagnos räddar fler liv

Endoskopiskt ultraljud är en metod för att kunna gå in i kroppen och ”knipsa” biopsier, prover som ligger till grund för t.ex cancerdiagnoser. Tekniken finns bara på ett fåtal platser i landet, i södra sjukvårdsregionen i Malmö, Lund och i Växjö.

– Tack vare bidraget  från Cancerstiftelsen i Kronobergs län har vi nu ytterligare ett instrument och kapaciteten fördubblas, säger kirurgen Robert Szepesvari.

– Nu får vi ett effektivare utnyttjande och vi blir mindre sårbara. I mån av utrymme kan vi också erbjuda andra regioner undersökningar, det är bra för ekonomin, menar Greger Olsson, också kirurg.

– Bara en sån sak som att rengöra instrumentet har utgjort en timmes stopp, nu kan vi köra hela tiden, förklarar Greger.

Både Robert och Greger är överens om att det nya instrumentet kommer att höja kompetensen och stärka Växjö lasaretts anseende som ett regionalt endoskopiskt centrum.

– Det känns otroligt bra att vi så här konkret kan bidra till att korta tiden från provtagning och diagnos till behandling.  När det handlar om cancer är varje dag viktig och det här instrumentet kommer att rädda liv, förklarar Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

P4 Kronoberg var med och testade det nya endoskopet. Klicka här för att lyssna på radioinslaget.


Greger och Marita berättar hur en undersökning går till.

Robert Szepesvari och Bengt Martinsson tillsammans med Göran Palmquist Cancerstiftelsen, som intervjuas av P4 Kronoberg.


Elina från P4 Kronobeg testar endoskopet under överinseende av Greger och Robert.